Održivi razvoj

Energetska učinkovitost

Sa ciljem osiguranja usklađenosti sa Zakonom o energetskoj učinkovitosti, velika preduzeća dužna su izraditi energetski pregled svake četiri godine ili moraju uspostaviti sistem upravljanja energijom prema standardu ISO 50001. U INA Grupi je tokom 2014. godine započelo sertifikovanje prema navedenom standardu, te su identifikovana kritična područja i prilike za poboljšanje sa ciljem stalnog unaprjeđenja korišćenja energije.​

SISTEM UPRAVLJANJA ENERGIJOM​

ISO 50001 specifikuje zahtjeve koje treba ispunjavati sistem upravljanja energijom, a koji su primjenjivi na sve organizacije, nezavisno od njihove vrste i veličine.​

U INA, d.d. i većim društvima INA Grupe (Crosco d.o.o., Rotary – član Crosco Grupe, INA Maziva, d.o.o. i STSI, d.o.o.), uz postojeće sisteme upravljanja ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001, u oktobru 2015. uspješno je završen proces sertifikovanja i uvođenja sistema upravljanja energijom prema standardu ISO 50001:2011. Navedeni sistem osigurava učinkovito korišćenje energije uz istovremeno povećavanje profitabilnosti, optimiziranje troškova i smanjenje uticaja na životnu sredinu.

Uvođenjem sistema upravljanja energijom u INA Grupi uspostavljena je energetska politika sa specifičnim ciljevima poboljšanja energetske učinkovitosti. Utvrđena su ključna područja i prepoznati su elementi koji utiču na potrošnju energije. Opšti ciljevi sistema upravljanja energijom u INA Grupi su: smanjenje potrošnje energije, optimizacija izvora energije i uvođenje novih oblika energije u skladu sa najboljim raspoloživim industrijskim tehnikama.

Glavna načela upravljanja energijom su:​

  • usmjerenost na povećanje energetske učinkovitosti i postizanje ušteda energije te poboljšanje energetskih performansi,​
  • optimalni odabir vrste i izvora energije,​
  • iniciranje, razvoj i implementacija energetskih projekata, kao i projektovanja za unapređenje energetskih performansi,​
  • nabava energetski učinkovitih proizvoda i usluga,​
  • praćenje i primjena zakonskih i ostalih zahtjeva sa područja energetike,​
  • poštovanje svih internih dokumenata društava INA Grupe, razvoj stručnosti i povećanje svijesti o racionalnom korišćenju energije.