Kupci

Gdje možete plaćati INA karticom

INA karticu možete sigurno koristiti za kupovinu goriva i usluga, kao i artikala široke potrošnje, i to:​

  • Na svim INA i MOL prodajnim mjestima ​
  • U regiji – Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Rumunija, Mađarska, Slovačka, Češka​
  • Za plaćanje cestarina na autoputevima​
  • INA karticu možete koristiti i za vezivanje trajnog naloga ENC uređaja te imati prednost brzih prolaza na prometnim pravcima autoputeva​

Popis lokacija

Sigurnost, kvalitet i tradicija – naša je najbolja preporuka!

Pratimo trendove, osluškujemo potrebe naših korisnika, stoga Vam možemo ponuditi cijelu paletu INA kartica​ koje najbolje odgovaraju potrebama Vašeg poslovanja.​
Sami odredite oblik buduće potrošnje izborom INA kartice za kupovinu:​

  •  motornih goriva i cestarina​
  •  motornih goriva, cestarina, maziva i tečnosti za vozila​
  •  motornih goriva, cestarina, maziva, tečnosti za vozila i pranja vozila​
  •  svih roba i usluga.​