Održivi razvoj

Zahtjevi za sponzorstva i donacije

Kompanijske komunikacije INA-e CRNA GORA zaprimaju zahtjeve za donacije i sponzorstva kontinuirano, tokom cijele godine.​

Svoje zahtjeve na popunjenom obrascu za prijavu šaljite putem elektronske pošte na adresu: Sponzorstvo@inacg.me ili donacije@inacg.me

Ukoliko niste u mogućnosti poslati zahtjev putem elektornske pošte, možete ga poslati poštom na adresu:

INA-CRNA GORA d.o.o.
Kompanijske komunikacije i marketing
Oktoih 2,
81000 Podgorica, Crna Gora
sa naznakom „sponzorstva i donacije“