Kupci

Maziva

Tradicija, znanje i iskustvo, razvoj i usavršavanje proizvoda i procesa te stalna briga za korisnike rezultovali su vrhunskim kvalitetom Ininih ulja i maziva. Naši se proizvodi mogu ravnopravno nadmetati sa onima najpoznatijih svjetskih kompanija.​

Detaljne podatke o proizvodima možete naći na web stranici proizvođača, kompanije INA MAZIVA d.o.o, članice INA Grupe.