Održivi razvoj

Naši članovi

Za održivi razvoj od izuzetne je važnosti uspostavljanje i kontinuirano njegovanje dijaloga sa pojedincima i grupama unutar i izvan kompanije na koje INA Grupa svojom djelatnošću i proizvodima može imati ili ima uticaj. U INA Grupi smo identifikovali sljedeće skupine članova: akcionari, zaposleni, sindikati, tržište kapitala, lokalne zajednice i vlasti, dobavljači, partneri, mediji, udruge građana, kupci, potrošači.​

Društva INA Grupe koriste se zaprimljenim povratnim informacijama dobijenim od članova pri utvrđivanju strateški važnih pitanja i fokusiranju na teme održivosti koje su od najvećeg značaja kompaniji i njenim članovima. Odgovori, primjedbe i sugestije prikupljene kroz konzultacije ili dijalog sa kreatorima stavova i predstavnicima glavnih interesnih skupina koriste se kao vrijedan izvor informacija tokom planiranja aktivnosti, revizije vanjske komunikacije i pri pripremi izvještaja o održivosti.​

INA Grupa informiše, savjetuje, pregovara i proaktivno prati očekivanja svojih članova u odnosu na uspješnost održivosti nizom različitih kanala za uključivanje, poput strateških saradnji, sastanaka, konferencija, seminara, radionica, okruglih stolova, istraživanja i sličnih platformi.

Nivo uključenostiMetode uključenja
Konsultacije​
(ograničena dvosmjerna uključenost, INA postavlja pitanja, interesno-uticajne skupine odgovaraju i obrnuto)​
Ankete​
Pojedinačni razgovori​
Sastanci sa odabranim pojedincima/grupama​
Javni sastanci​
Savjetodavna tijela​
Besplatna telefonska linija​
Uključenje​
(dvosmjerno i višestruko uključenje: rezultat je učenje i s jedne i s druge strane, ali svi učesnici djeluju nezavisno)​
Forumi interesno-uticajnih skupina​
Savjetodavni paneli​
Procesi izgradnje konsenzusa​
Procesi za zajedničke odluke​
Programi za dobijanje povratnih informacija na Internetu (forumi za diskusiju itd.)​
Radionice​
Pregovori​
(jedna ili više strana uključuju se u razgovor kako bi razmotrili neko pitanje s ciljem postizanja zajedničkog dogovora)​
Kolektivni pregovori sa sindikatima​
Pregovori o ugovorima​
Saradnja​
(dvosmjerno ili višestruko uključenje, zajedničko učenje, donošenje  odluka i aktivnosti)​
Zajednički projekti​
Zajednička ulaganja (Joint ventures)​
Partnerstva​
Inicijative više interesno-uticajnih skupina​