O kompaniji

Istorijat

Davne 2000. godine INA-CRNA GORA je započela distribuciju i prodaju propan-butan plina u bocama na tržištu Crne Gore. Narednih godina započinje prodaju goriva u veleprodaji, razvija prodaju propan-butan plina u malim rezervoarima te gradi prvu INA benzinsku stanicu u Tivtu, plinski distributivni centar i skladište.​

Ubrzani razvoj maloprodajne mreže INA-CRNA GORA počinje 2018. godine, kada gradi dva moderna maloprodajna mjesta u Podgorici, a zatim i akvizicijom dodaje svojoj mreži čak sedam maloprodajnih objekata na atraktivnim lokacijama u Podgorici, Pljevljima, Kotoru, Mojkovcu i Bijelom Polju.​

Danas se INA-CRNA GORA može pohvaliti sa 12 moderno uređenih maloprodajnih mjesta, na kojima njeno ljubazno osoblje nudi široku lepezu kvalitetnih proizvoda i usluga.​