Kupci

TNG (tečni naftni gas)

Tečni naftni gas (TNG, engl. LPG – Liquefied Petroleum Gas) je smjesa tečnog ugljkovodonika dobijena preradom nafte ili frakcionim izdvajanjem iz zemnog plina. Proizvod se sastoji većim dijelom od zasićenih nižih ugljovodonika propana i butana te malom koncentracijom drugih ugljkovodonika. Čestice u proizvodu se pri normalnim uslovima nalaze u plinovitom stanju, dok pri pritisku od 1,7 bara prelaze u tekuće stanje, gdje se volumen smanjuje čak i do 270 puta. Zbog izuzetne prihvatljivosti za primjenu, prevozi se i skladišti kao tečnost, a koristi kao plin.

TNG je proizvod bez boje, mirisa i ukusa te mu je potrebno dodati miris (odorizacija) kako bi se mogao osjetiti. Proizvod posjeduje izuzetna ekološka svojstva jer se njegovom upotrebom smanjuje emisija štetnih plinova (CO2 i NOx), čime se doprinosi ublažavanju klimatskih promjena. Iz tog razloga sve više se koristi kao supstitucijski energent sa znatno povoljnijim ekološkim svojstvima, posebno kod industrijskih potrošača.

Prednosti UNP-a u odnosu na ostale energente:

 • visoki stepen iskoristivosti energije (do 95%)
 • ekološki je čist energent (sagorijeva bez čađi i dima)
 • pokrivenost mnogih energetskih potreba objekta (npr. grijanje, kuvanje, zagrijavanje sanitarne vode i dr.)
 • lako održavanje i sigurno rukovanje (instalacija, oprema)
 • mogućnost kombinovanja sa ostalim gorivima (benzin, dizel, ostali alternativni oblici energije)

Proizvodi

Ina autoplin​

Tečni naftni plin za automobile namijenjen je za pogon automobila koji imaju ugrađene plinske uređaje, mješavina je propana i butana. Kvalitet tečnog naftnog plina za automobile usklađen je sa zahtjevima norme EN 589. Autoplin se svrstava u energent koji najmanje zagađuje okolinu jer sagorijeva bez dima, čađi i neugodnih mirisa. Osim prednosti koje ima u dijelu zaštite okoline i zdravlja ljudi, prednost korišćenja autoplina temelji se i na drugim pogodnostima: visoki oktanski broj, lako isparavanje, lako stvaranje homogenih smjesa i ekonomičnost (niža cijena samog goriva, duži vijek trajanja motora i katalizatora itd.).​

Plin u bocama

TNG kao energent ima izuzetna ekološka svojstva. Njegovom se upotrebom smanjuje emisija štetnih plinova, prije svega CO2 i NOx, što povoljnije djeluje na klimu i ublažava klimatske promjene. Stoga supstitucija „neekoloških energenata” UNP-om, posebno kod industrijskih potrošača, postaje sve više ne samo trend nego i potreba.

Plin u bocama primjenjuje se u domaćinstvima, ugostiteljstvu, za kampovanje i na otvorenom te kao pogonsko gorivo za viljuškare (oznaka TF).

U našem asortimanu mogu se pronaći plinske boce od 35kg, 10kg i 7,5kg.

Mjere sigurnosti upotrebe plinskih boca u kućanstvu:

 • boca uvijek treba biti u uspravnom položaju i sa zatvorenim ventilom
 • prostoriju u kojoj se boca nalazi potrebno je povremeno provjetriti
 • boca se ne smije stavljati u prostorije niže od površine kako ne bi došlo do taloženja i stvaranja eksplozivne smjese
 • ne izlagati plinsku bocu izvorima toplote
 • pri svakoj zamjeni plinske boce zamijeniti postojeću brtvu na spojnoj matici, provjeriti ispravnost gumene cijevi
 • preporučuje se jednom godišnje zamijeniti regulator i gumenu cijev
 • pri zamjeni boce strogo je zabranjeno pušiti i prilaziti otvorenim plamenom
 • čuvati van dohvata djece
 • pridržavati se uputstava napisanih na plinskoj boci

 

Mjere i načini postupanja sa plinskom bocom u kriznim situacijama

Šta napraviti ukoliko ste osjetili miris ili ste uočili curenje plina u prostoriji?

 • zatvorite ventil na plinskoj boci i otvorite prozore i vrata
 • ne palite moguće izvore varnica (upaljač, svijetlo, obavezno isključiti hladnjak)
 • pomoću sapunice provjerite mjesto propuštanja
 • otklonite uzrok ili ukoliko ste u nemogućnosti to učiniti sami, obratite se serviseru

Šta učiniti ako je došlo do nekontrolisanog zapaljenja na instalaciji ili plinskoj boci?

 • zatvorite ventil na boci i otpojite bocu
 • iznesite bocu iz prostorije
 • gasite plamen vatrogasnim aparatom ili ukoliko je zatvoren ventil na boci, možete posegnuti za vodom te ugasiti plamen

INA plin u bocama – letak

Plin u spremnicima

INA-CRNA GORA isporučuje TNG u razmjerama smjese propana i butana i čisti propan, u skladu sa zahtjevima kupca. Ponuda uključuje uobičajenu smjesu do 40 % propana i ostatak butana, te komercijalni propan čistoće iznad 95 %.

Navedene proizvode moguće je naručiti za potrebe industrije i domaćinstva. INA-CRNA GORA vrši isporuke na cijelom području Crne Gore bez naplate prevoza. Potrebno je naglasiti da INA-CRNA GORA isporučuje TNG u spremnicima u mjernoj jedinici kilogram te je shodno tome i cijena fakturisana isključivo u eurima po kilogramu. Prilikom kalkulacije ukupnog troška nabavke TNG-a potrebno je voditi računa da je 1 litar TNG-a ekvivalent 0,560 kilograma TNG-a.

Spremnici TNG-a su kvalitetno i praktično rješenje za domaćinstva i industrijske objekte, koji zahtijevaju ekonomični energent s najvećom energetskom vrijednosti. TNG iz spremnika je praktičan i jednostavan za korišćenje jer nije potrebna priprema prethodnih faza u procesu sagorijevanja. Sam proizvod ima veliku iskoristivost energije (do 95 %) i povoljnije djeluje na okolinu u odnosu na druge energente. INA-CRNA GORA isporučuje spremnike za TNG u nadzemnoj i podzemnoj varijanti, horizontalne.

Nadzemni spremnik karakterizuje laka ugradnja i spajanje na objekt, dok podzemni karakterizuje estetska prednost, svojstvo kontinuiranog isparavanja bez uticaja niske vanjske temperature na sam proces isparavanja.