Održivi razvoj

Upravljanje OR u INA Grupi

Društvena odgovornost kompanije je poslovni model u kojem se izbjegava negativan uticaj na životnu sredinu, zajednicu i društvo. INA Grupa kontinuirano integriše ekološke, društvene i ekonomske faktore u svakodnevno poslovanje sa ciljem povećanja dugoročne vrijednosti za dioničare te prepoznaje, sprječava i izbjegava potencijalne negativne uticaje na okolinu i zajednicu u kojoj posluje.​

INA Grupa definisala je Ključne ciljeve i programe održivog razvoja do 2025. kao jedan od alata koji će nam pomoći u uspješnom transformisanju naših tradicionalnih operacija temeljenih na fosilnim gorivima u nisko ugljični održivi poslovni model. Sastoje se od četiri fokusna područja: Klimatske promjene i okolina, Zdravlje i sigurnost, Ljudi i zajednice te Integritet i transparentnost sa definisanim programima i ciljevima u svakom području fokusa.​

INA Grupa predana je promovisanju, podršci i sprovođenju Globalnih ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda 2030. (COR) putem planiranja akcija i projekata održivog razvoja koji su u skladu sa njima. Definisala je 10 od 17 COR-ova na koje je usmjerena te su oni usklađeni sa četiri fokusna područja Ključnih ciljeva i programa održivog razvoja do 2025. Za postizanje ključnih ciljeva i programa održivog razvoja izrađuju se godišnji akcijski planovi čija se realizacija prati na tromjesečnoj osnovi.