Održivi razvoj

Integritet i transparentnost

NAČELA USPJEHA

  • Radimo s integritetom​
  • Fokusirani smo na klijenta​
  • Razvijamo sposobnosti​
  • Sarađujemo​
  • Postižemo rezultate

Načela uspjeha prenose vrijednosti kompanije u vidljiva ponašanja u svakodnevnom radu, nude smjernice za sve voditelje i zaposlene o tome kako djelovati da bi postigli svoje ciljeve na održiv način i podržali željenu korporativnu kulturu. Načela uspjeha pretvaraju vrijednosti kompanije u ponašanja koja pružaju kompas za to „kako raditi stvari” i omogućuju kompaniji da ostvari strategiju 2030. Pokazuje zaposlenima da je njihov učinak njihova odgovornost, njihov uspjeh je uspjeh tima, a njihovo ponašanje ključ za budući uspjeh.​

ETIČKI KODEKS​

Etičkim kodeksom INA Grupe definisane su temeljne vrijednosti i načela ponašanja menadžmenta i radnika u pogledu odnosa prema radu, saradnicima, poslovnim partnerima i javnosti. Kodeksom su takođe utvrđene obaveze INA Grupe za osiguranje odgovarajućih uslova rada i profesionalnog razvoja radnika, kao i izbjegavanje neprihvatljivih oblika ponašanja. Kodeksom je obuhvaćeno široko područje poslovnih odnosa i procesa, a trebaju ga se pridržavati sve osobe koje djeluju u ime INA Grupe, uključujući fizičke i pravne osobe koje su u ugovornom odnosu s INA Grupom (poslovni partneri, savjetnici, dobavljači, prodavači i sl.). Ugovori s našim poslovnim partnerima predviđaju obavezu naših poslovnih partnera da se pridržavaju Kodeksa.