Održivi razvoj

Zaštita na radu

Priroda poslovanja u naftnoj industriji zahtijeva visok stupanj zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te predstavlja jedan od prioriteta i temeljnih preduslova uspješnosti kompanije. Kako bi osigurali najbolje svjetske standarde i praksu, u skladu sa Sistemom upravljanja zaštitom zdravlja, sigurnošću i okolinom, INA Grupa uspješno sprovodi sljedeće glavne programe, o kojima svjedoči i konstantni trend smanjivanja neželjenih incidenata.​

TEMELJNA PRAVILA SIGURNOSTI​

Temeljna pravila sigurnosti sastoje se od 6 pravila. Cilj je upoznati sve radnike INA Grupe, izvođače i podizvođače radova sa pravilima. Usvajanjem i primjenom temeljnih pravila sigurnosti uveliko se smanjuje opasnost od nesrećnog događaja. Svaki radnik treba reagovati i zaustaviti radove ukoliko postoji ikakva sumnja u sigurnost.​

Ona su jednostavna, kratka i pomažu u spašavanju života – zato su toliko važna i očekuje se da ih svi pridržavaju. Ovaj cilj može se postići samo ako se svaki pojedinac sjeti važnosti sigurnosti i prihvati svoje lične dužnosti, odgovornosti te da zna šta radi. Ova pravila su izrađena kako bi se povećala svijest pojedinca o preuzimanju odgovornosti za sprovođenje kritičnih mjera sigurnosti koje mogu spriječiti ozbiljne lične povrede i smrt. Povećavaju jasnoću i omogućuju da ih upotrebljavaju radnici i izvođači radova koji posao obavljaju unutar INA Grupe.​

Važno je da Temeljna pravila sigurnosti razumiju svi pojedinci, njihovi nadređeni i voditelji timova. Isto tako poštovati Temeljna pravila sigurnosti nije samo zahtjev, njihovo sprovođenje je svima omogućeno.​

SIGURNA VOŽNJA​

Program „Sigurna vožnja“ započeo je 2011. godine s ciljem poboljšanja svijesti o opasnostima u prometu te poticanja odgovornije vožnje. U sklopu programa vozači se upozoravaju na opasnosti koje vrebaju u prometu. Program je fokusiran na mlade vozače, profesionalne vozače kao i one koji godišnje prelaze 20.000 km. Postoje osnovni i napredni programi koji su cjelodnevni te sa sastoje od teoretskog i praktičnog dijela na poligonu.​

Ceste predstavljaju različite rizike, a za kontrolu tih rizika INA Grupa od 2015. g sprovodi osnove sigurnosti vozača kamiona. Programom su definisana jasna i jednostavna pravila o tome što treba, a što ne treba činiti u vožnji, odnosno u cestovnom prevozu, u kojima leži najveći rizik uzrokovanja ozbiljnih nesreća. Poštovanje tih pravila obavezno je za zaposlenike i izvođače u poslovanju INA Grupe.​

UPRAVLJANJE IZVOĐAČIMA RADOVA I SCC CERTIFIKAT​

Upravljanje izvođačima sa aspekta sigurnosti velik je izazov za INA Grupu. Od 2013. godine uveden je sistem upravljanja dobavljačima sa aspekta ZZSO koji se u praksi pokazao dobrim. Cilj je utvrđivanje obaveznih minimalnih zahtjeva i uvođenje mehanizama pri izvođenju radova izvođača iz područja ZZSO, radi zaštite vlastitih zaposlenih i zaposlenih izvođača od povreda na radnom mjestu i bolesti kao i gubitaka povezanih s izvanrednim događajima, kroz sve dijelove procesa. Primjena pojedinih koraka zavisis od stupnja rizika i složenosti radova. Temeljno načelo je osigurati najstrožu kontrolu u slučaju visokog stupnja rizika. Svi izvođači i podizvođači koji će izvoditi radove visokog rizika na lokacijama INA Grupe, od 1. januara 2017. moraju implementirati sistem i ishoditi SCC certifikat. SCC (Sigurnosna lista kontrole izvođača) sertifikat potvrđuje opredijeljenost izvođača za unaprjeđenjem sistema upravljanja zaštitom zdravlja, sigurnosti i okoline te je dokaz da su interni procesi izvođača mjereni i nadzirani prema najboljim praksama u upravljanju rizicima te da su sa njima usklađeni. Preduslov za sertifikaciju je da je najmanje 90% operativnih zaposlenika (neposrednih izvršitelja i operativnog menadžmenta) završilo osposobljavanje iz zaštite zdravlja i sigurnosti, te da je uspješno položilo ispit temeljem dokumenta. STSI d.o.o. članica INA Grupe implementirala je sistem i ishodila SCC certifikat 2015. godine. ​