SAP Ariba podrška za dobavljače INA Grupe

INA Grupa je realizovala transformaciju nabave te pokrenula portal koji omogućava digitalizaciju, racionalizovanje postupaka i optimizovanje odnosa sa dobavljačima. SAP Ariba Network je dobavljačima glavni sistem za transakcije sa INA Grupom.​

Cijenjeni dobavljači,​
omogućavanjem elektronskog slanja narudžbenica (PO) i potvrda narudžbi između INA Grupe i njenih dobavljača, ova platforma omogućuje nam i poboljšanje saradnje i racionalizuje postupke upravljanja narudžbama.​

U nastavku navodimo neke od pogodnosti i mogućnosti koje Ariba Network donosi dobavljačima:​

Naknade sistema Ariba Network: sjajna je vijest da naši dobavljači mogu besplatno učestovati u nabavnim postupcima, primati narudžbenice i slati potvrde o narudžbi putem korisničkog računa Ariba Standard. Naknade će se primjenjivati ako se odlučite za nadogradnju na korisnički račun Enterprise koji vam daje pun pristup mnogim naprednim funkcionalnostima.

Korisnički račun Ariba Network Standard: besplatan pristup sa ograničenim funkcijama. Više informacija možete pronaći ovdje. (link)​

Korisnički račun Ariba Network Enterprise: naknade se primjenjuju u slučaju proširene funkcionalnosti. Više informacija možete pronaći ovdje i ovdje.

SAP Ariba – tok procesa

01

Zahtjev za registraciju​

Kao Dobavljač podnosite zahtjev za registraciju INA Grupi, SAMO ako do sad niste poslovali sa INA Grupom.​
Postupak registracije detaljnije je prikazan ovdje.

02

Registracija na SAP Ariba Network​

Registrujte svoj korisnički račun na sistemu SAP Ariba Network ako još nemate račun.​Postupak registracije detaljnije je prikazan ovdje.

03

Registracija​

Upitnik za registraciju dobavljača INA Grupe završiti ćete kada ispunite i završni registracijski upitnik.​
Postupak registracije detaljnije je prikazan ovdje.

04

Kvalifikacija​

Postanite kvalifikovani dobavljač INA Grupe na sistemu SAP Ariba​

Postupak kvalifikacije detaljnije je prikazan ovdje.

05

Odgovaranje na događaje nabave​

Pogledajte i odgovorite na RFX na koji vas poziva INA Grupa​

Postupak određivanja izvora detaljnije je prikazan ovdje.

06

Narudžbenice i potvrde narudžbi​

Primanje i potvrđivanje narudžbenica od INA Grupe.​
Postupak je detaljnije prikazan ovdje.