01

Ispunite obrazac zahtjeva za registraciju​

02

Registrujte se na SAP Ariba Network​

Primićete e-poštu od INA Grupe koja će sadržati poveznicu na SAP Ariba Network „Sign up“ ili „Log in“.​
Ako nemate korisnički račun za SAP Ariba Network, kliknite na Sign up i izradite svoj korisnički račun.​
Ako imate korisnički račun za SAP Ariba Network, prijavite se.​

03

Ispunite upitnik​

Primićete poveznicu za upitnik za registraciju. Ispunite barem sva obavezna polja i podnesite obrazac.​

04

Vaša registracija je završena​

Primićete e-poštu s potvrdom da ste registrovani kod INA Grupe u svojstvu dobavljača.​

05

Odgovaranje na postupke nabave primanje narudžbenica potvrđivanje narudžbi​

Čestitamo!​
Sada možete ODGOVORITI na POSTUPKE NABAVE, NARUDŽBE od INA Grupe, primati NARUDŽBENICE i slati POTVRDE NARUDŽBI.